BABELUT

Babelut staat voor een sensitieve en artistieke interactie met kinderen van 0-5 jaar en hun begeleiders. Communicative musicality is hierbij het sleutelbegrip. Samen voelen, ervaren en beleven staan voorop. 

Heel jonge kinderen vertonen nog geen vast cultureel verwachtingspatroon in hun muzikale beleving. De communicatieve interactie tussen kind, muziek en begeleider wordt de voornaamste bouwsteen van een participatieve methodiek. 

De Babelutwerking vertoont steeds een driehoeksverhouding: het jonge kind, de begeleider (bv. de ouder) en de muziekeducator of artiest. 

Doelstellingen:

  • kinderen en hun begeleiders uitnodigen tot muzikale (inter)actie
  • de verschillende doelgroepen die omgaan met 0-5-jarigen stimuleren
  • de ontwikkeling van een artistiek en muzikaal aanbod voor jonge kinderen stimuleren
  • expertise delen op verschillende niveaus: thuis, welzijn, onderwijs, en in het publieke debat