Nomad

Verandering en vernieuwing in kunst en samenleving

De nomade is een outsider, iemand die buiten zijn bekende habitat op zoek gaat naar een vruchtbare nieuwe plek. Dat doen we ook in onze Nomad-projecten. We onderzoeken de relevantie van muziek in de brede artistieke praktijk en de samenleving en tasten af hoe muziek kan veranderen en vernieuwen.

Lees meer: Nomad

Waarom?

Nomad creëert:

  • Muzikale interactie met ruimte voor innovatie en samenwerking
  • Muzikale belevenissen waarbij verleden, heden en toekomst een rol spelen
  • Inzicht in de maatschappelijke impact van mens-kunst-natuur en mens-kunst-technologie
  • Inclusief curatorschap
  • Een participatieve kijk op kunst in Vlaanderen en een praktijk waarin die tot uiting komt