Babelut
Ontdekkingsreis voor de allerjongsten

Babelut staat voor een sensitieve en artistieke interactie met kinderen van 0-5 jaar en hun begeleiders.
Communicative musicality is hierbij het sleutelbegrip.
Samen muziek voelen, ervaren en beleven staat voorop.

activiteiten

In de kijker

© Karolina Maruszak

Doelstelling

Heel jonge kinderen vertonen nog geen vast cultureel verwachtingspatroon in hun muzikale beleving. De Babelutwerking vertrekt steeds vanuit een drievoudige interactie: het jonge kind, de begeleider (bv. de ouder) en de muziekeducator of artiest.

  • kinderen en hun begeleiders uitnodigen tot muzikale (inter)actie
  • de verschillende doelgroepen die omgaan met 0-5-jarigen sensibiliseren
  • de ontwikkeling van een artistiek en muzikaal aanbod voor jonge kinderen stimuleren
  • expertise delen op verschillende niveaus: thuis, welzijn, onderwijs, en in het publieke debat