Nomad

© Inne Helsen

AlbaNova Reeks

Een innovatieve reeks locatieconcerten die de brug slagen tussen vroeger en nu. Eigentijdse creaties met het verleden als inspiratie staan er naast historische muziek die klinkt als nooit tevoren. Lokaal erfgoed krijgt een verrassende invulling met een focus op alternatieve vormen van publieksparticipatie.

Curating Diversity Course

In 2024 organiseren we binnen Sounds Now een nieuwe cursus over curatorschap rond muziek. Daarna wordt deze binnen onze werking ingebed. Hoe bereik je een nieuw publiek? Wie dienen curatoren precies? Wat betekent cureren in onze tijd? Wat is het belang van inclusie in de curating praktijk? Opkomende curatoren gaan in dialoog over deze vragen, …

Curating Diversity Course Lees verder »

Deep listening projecten

Deep listening vereist de tijdelijke opschorting van een oordeel en de bereidheid om nieuwe informatie te ontvangen. In een samenwerking met Concertgebouw Brugge werken we rond bewust luisteren met een open en vrije geest. De focus ligt op:

Labo Curatorschap

Vanaf 2023 organiseert Musica tweejaarlijks een labo waar ervaren curatoren worden samengebracht met klankkunstenaars van buiten het vertrouwde terrein van de nieuwe muziek. Deze activiteit wordt vanaf dan tweejaarlijks opgenomen in onze werking. Deelnemers kunnen rekenen op onze ondersteuning op artistiek, zakelijk, productioneel en communicatief vlak. Nieuwe curatoren/co-creatoren cureren een deel van AlbaNova Reeks, Klankenboswerking …

Labo Curatorschap Lees verder »

Multimodaal Participatief Project

Een multimodaal project tijdens Klarafestival’s Walden Festival met betrekking op de vier thema’s van inclusie: gender/genderidentiteit, etniciteit, sociaal-economische achtergrond en publiek. De deelnemende kunstenaars krijgen volledige creatieve vrijheid om nieuwe en verrassende presentatievormen te ontwikkelen.

Publicaties Curating Diversity

Via publicaties stimuleren we de reflectie over muziek, klankkunst en klankbeleving in relatie tot diversiteit en inclusiviteit. We bieden een platform om nieuwe werkvormen en ervaringen te delen met een groter publiek. 

© Lukas Verdijk

Reflectie rond participatieve praktijken in Vlaanderen

Musica neemt het voortouw in een aantal reflectieve projecten om het aanbod en de diversiteit binnen de participatieve kunsten in de kijker te zetten: een reeks publicaties over kunst & participatie in diverse contexten een symposium in 2023 en 2026

© Lukas Verdijk

Sounds Now

Musica is projectleider en partner van Sounds Now, een grootschalig samenwerkingsproject van 9 internationale muziekfestivals en culturele centra, met de steun van Creative Europe. Sounds Now wil bestaande machtsverhoudingen in de nieuwe muziek en klankkunst veranderen en curatoren ertoe aanzetten de diversiteit binnen deze domeinen te bevorderen.

Symposium Curating Diversity

Sounds Now organiseert jaarlijks een tweedaags symposium. In 2024 organiseert Musica dit samen met Transit. Deskundigen, componisten, musici, schrijvers, academici, curatoren uit andere kunsten die samen met het publiek het begrip ‘muziekcuratorschap’ herdenken en uitbreiden vanuit de invalshoek van diversiteit.

Tabloo

Musica gaat een duurzame samenwerking aan met bezoekerscentrum Tabloo van NIRAS in Dessel. Deze plek is tot stand gekomen via een proces van co-design met lokale partnerschappen. NIRAS wil de dialoog met de bevolking in de toekomst nog versterken. Musica zal er participatieve trajecten opzetten vanuit muziek en klank, waarbij het aspect tijd en de …

Tabloo Lees verder »