Nomad

© Inne Helsen

AlbaNova Reeks

Een innovatieve reeks locatieconcerten die de brug slagen tussen vroeger en nu. Eigentijdse creaties met het verleden als inspiratie staan er naast historische muziek die klinkt als nooit tevoren. Lokaal erfgoed krijgt een verrassende invulling met een focus op alternatieve vormen van publieksparticipatie.

Curating Diversity Course

In 2024 organiseren we binnen Sounds Now een nieuwe cursus over curatorschap rond muziek. Daarna wordt deze binnen onze werking ingebed. Hoe bereik je een nieuw publiek? Wie dienen curatoren precies? Wat betekent cureren in onze tijd? Wat is het belang van inclusie in de curating praktijk? Opkomende curatoren gaan in dialoog over deze vragen, …

Curating Diversity Course Lees verder »

De Passie

Een project gebaseerd op de traditie van het passieverhaal. Leerlingen van het secundair onderwijs uit Gent maken een hedendaagse vertaling van een historisch meesterwerk.

Deep listening projecten

Deep listening vereist de tijdelijke opschorting van een oordeel en de bereidheid om nieuwe informatie te ontvangen. In een samenwerking met Concertgebouw Brugge werken we rond bewust luisteren met een open en vrije geest. De focus ligt op: immersieve en interactieve technologieën het (de)activeren van andere zintuigen de verbindende rol van geluid bij andere kunstvormen …

Deep listening projecten Lees verder »

Labo Curatorschap

Vanaf 2023 organiseert Musica tweejaarlijks een labo waar ervaren curatoren worden samengebracht met klankkunstenaars van buiten het vertrouwde terrein van de nieuwe muziek. Deze activiteit wordt vanaf dan tweejaarlijks opgenomen in onze werking. Deelnemers kunnen rekenen op onze ondersteuning op artistiek, zakelijk, productioneel en communicatief vlak. Nieuwe curatoren/co-creatoren cureren een deel van AlbaNova Reeks, Klankenboswerking …

Labo Curatorschap Lees verder »

© Tine Van den Bunder

Leerstoel en Centrum voor Sociale Muziekprojecten

Deze unieke leerstoel aan de UGent en HOGent bestaat enkel in Vlaanderen. Musica is medeoprichter, en als regionale hub voor Limburg inventariseren we lokale initiatieven rond sociale muziekprojecten. Zo ontstaat een regelmatige uitwisseling rond mogelijke en gewenste onderzoeksprojecten die worden opgenomen in de opleiding en begeleiding.

Multimodaal Participatief Project

Een multimodaal project tijdens Klarafestival’s Walden Festival met betrekking op de vier thema’s van inclusie: gender/genderidentiteit, etniciteit, sociaal-economische achtergrond en publiek. De deelnemende kunstenaars krijgen volledige creatieve vrijheid om nieuwe en verrassende presentatievormen te ontwikkelen.

Publicaties Curating Diversity

Via publicaties stimuleren we de reflectie over muziek, klankkunst en klankbeleving in relatie tot diversiteit en inclusiviteit. We bieden een platform om nieuwe werkvormen en ervaringen te delen met een groter publiek. 

© Lukas Verdijk

Sounds Now

Musica is projectleider en partner van Sounds Now, een grootschalig samenwerkingsproject van 9 internationale muziekfestivals en culturele centra, met de steun van Creative Europe. Sounds Now wil bestaande machtsverhoudingen in de nieuwe muziek en klankkunst veranderen en curatoren ertoe aanzetten de diversiteit binnen deze domeinen te bevorderen.