Nieuws

CACAO

Succesvolle afronding van het Erasmus+ CACAO-project

Een harmonieus verweven van celbiologie en muziek in het onderwijs aan jonge kinderen

Musica is verheugd de positieve resultaten van het onlangs afgeronde Erasmus+ CACAO project met jullie te delen. Samen met onze internationale partners hebben we de domeinen celbiologie en muziek naadloos met elkaar verweven in de context van voorschools onderwijs.

Het Cell Biology and Art Class Omnibus-project (CACAO) bracht een gevarieerde groep onderzoekers, kunstenaars, pedagogen en experts in technologie-ondersteund-leren uit zeven Europese landen samen. Vanuit hun gezamenlijke expertise hebben ze een uniek curriculum voor 5-jarige kleuters ontwikkeld waarin celbiologie, muziek, dans en beeldende kunst samenkomen. Musica, met zijn muzikale vertalingen van biologische concepten en processen, speelde een centrale rol in het verbinden van beide disciplines. Samen hebben deze experts de essentiële vaardigheden, kennis en het bewustzijn van kleuteronderwijzers verrijkt.

Een belangrijk resultaat van het onderzoek was de deelname van drie kleuterscholen uit Polen, Italië en Kroatië. Elke school vertegenwoordigde een andere onderwijsaanpak. Voor het onderzoek van Juraj Dobrila University in Pula (HR) was er in elke school telkens één groep die het standaard curriculum volgde, een andere die zuivere biologielessen kreeg, en een derde die kennismaakte met biologische concepten en processen door middel van muzikale vormen. Daarenboven werd het muzikale niet louter instrumenteel aangewend om iets over biologie te leren. Ook omgekeerd was biologie aanleiding om muziek van binnenuit te leren kennen. Biologische concepten als evolutie, homeostasis of leerprocessen in het brein waren aanleiding tot muzikaal-creatieve werkvormen.

Aan het begin van het project kreeg elk kind een reeks vragen voorgelegd, een mix van zowel biologische concepten als meer alledaagse onderwerpen. Na afloop van het programma werd dezelfde reeks vragen opnieuw voorgelegd.

De resultaten waren zonder meer opmerkelijk. De eerste groep vertoonde een minimale verbetering in het begrijpen van vragen. Dit was wellicht het gevolg van het eenvoudige feit dat de kinderen inmiddels ouder geworden waren en meer kennis uit hun omgeving hadden opgedaan. De tweede groep vertoonde een matige toename van hun kennis over biologie. De derde groep, die muziek en biologie verweven had, vertoonde een spectaculaire toename van basiskennis over biologie! Daarenboven meldden ouders een significante toename bij de kinderen op het vlak van intrinsieke motivatie en simpelweg de zin om naar school te gaan.

Het onderzoek onderstreept de effectiviteit van het integreren van muziek in het biologieonderwijs en toont een significante positieve impact op de cognitieve ontwikkeling en het kunnen vasthouden van kennis bij kleuters. Blijkbaar hadden de muzikale werkvormen vanuit hun meer zintuiglijk-lichamelijk benadering een integrerend effect op de opgedane kennis bij de kinderen.

Nu we het succes van het Erasmus+ CACAO-project vieren, kijken we uit naar verdere discussies over de bredere implicaties van deze innovatieve benadering van onderwijs voor jonge kinderen.

In de kijker